ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

♦fun Hovel♦ - چرا می گویند
چرا می گویند ” فیلسوف ” و نمی گویند ” گاوسوف ” ؟! 

چرا می گویند ” پیراهن ” و نمی گویند ” جوان اهن ” ؟!

چرا می گویند ” اتوبوس ” و نمی گویند ” اتوماچ ” یا ” جاروبوس ” ؟!

چرا می گویند ” خداحافظ ” و نمی گویند ” خداسعدی ” ؟!


چرا می گویند ” اتومبیل ” و نمی گویند ” اتومکُلنگ ” ؟!


چرا می گویند ” ماشین ” و نمی گویند “شماشین ” ؟!


چرا به طراح چنین سوالاتی می گویند ” دیوانه ” و نمی گویند ” غول

آنه ” !؟

واقعا چرااااااااااااااااااااااااااااااااا؟
تاريخ : یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ | 12:3 | نویسنده : alireza |